• Железничка 28, Нови Сад
  • 21/04/2024
0 Comments
srpski pokret obnove

У СУСРЕТ ДОГАЂАЈУ

31.август, 2019.
У ПРОСТОРИЈАМА СПО У НОВОМ САДУ!

ПОЕТСКО-УMЕТНИЧКИ САЛОН
ВОЈВОДИНА У ПЕСМИ, СЛИЦИ И РЕЧИ
НАДА АНИЧИЋ ЦРЉЕНИЦА И ПРИЈАТЕЉИ
И ИЗЛОЖБА СЛИКА УГ. „КРИЛА АНЂЕЛА“

Култура је огледало друштва. Све оно чиме друштво располаже, све вредности, сва начела, манифестује се и чува у пољу културе..Културу је кроз цивилизацију стварао народ, она је манифест народа и нације и зато народ треба да је негује.
Постоји, да би оплемењивала човека јер је она највиши израз духовности.
Данас, култура измиче интелекту Србије. Данас, у Србији, култура је попримила неке нове димензије, тешко је и описати и тумачити.
Културу Србији може вратити само “глад за културом“. Глад за оплемењивањем, глад за надрастањем личне егзистенције.Тај нагон човека као носиоца културе за сопственим преображајем, друштво треба да подстиче и негује,и тај нагон, треба да прерасте у колективни задатак читавог друштва.
Појединци, које води “глад за оплемењивањем“ нације, појединци који креирају нов културни модел Србије, бисери су, који обасјавају национални простор.
Негујмо те бисере!