• Железничка 28, Нови Сад
  • 21/04/2024

ОСНОВНО ПРОГРАМСКО НАЧЕЛО СПО - национална обнова

Српски покрет обнове је национална, слободарска и државотворна странка десног центра, либералних, грађанских, монархистичких, тадиционалистичких, хришћанских и демократских опредељења, европских вредности и изразите прозападне политичке и вредносне оријентације. Српски покрет обнове се залаже за националну обнову и повратак Србије њеним преткомунистичким коренима по питањима унутрашње и спољне политике, одакле и потиче назив странке.

УРЕЂЕЊЕ – парламентарна монархија

Обнова подразумева поновно успостављање парламентарне монархије на челу са династијом Карађорђевић, очување и истицање српског националног идентитета и националне традиције, културе и историје, утемељење друштва на хришћанским и породичним вредностима и повратак слободарској и државотворној стратегији Краљевине Србије и Краљевине Југославије, која је била прозападна и у свему европска.

ИНТЕГРАЦИЈЕ - Србија на Западу

Основно програмско начело Српског покрета обнове је Србија на Западу. СПО заговара безусловни и што скорији улазак Србије у Европску унију, НАТО алијансу и све друге облике евроатлантских интеграција као најважнији стратешки приоритет државне политике, што треба да доведе до усвајања европских стандарда и вредности у политичком животу, правном поретку, економији и социјалном систему и опште модернизације и демократизације друштва.

ДЕМОКРАТИЈА – социјална сигурност

СПО је либералан и када је у питању економска политика, јер у свом економском програму заговара либералну тржишну економију и истиче одлучујући значај приватне иницијативе за економски и социјачни развој друштва. Кључ економског и социјалног, али и демографског опоравка Србије СПО види у достизању равномерног регионалног развоја кроз ефикасну децентрализацију власти на локалном и регионалном (средњем) нивоу по европским стандардима и предузимање мера убрзаног економског развоја недовољно развијених подручја.

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – равномерни регионални развој

СПО је либералан и када је у питању економска политика, јер у свом економском програму заговара либералну тржишну економију и истиче одлучујући значај приватне иницијативе за економски и социјачни развој друштва. Кључ економског и социјалног, али и демографског опоравка Србије СПО види у достизању равномерног регионалног развоја кроз ефикасну децентрализацију власти на локалном и регионалном (средњем) нивоу по европским стандардима и предузимање мера убрзаног економског развоја недовољно развијених подручја.

КОСОВО И МЕТОХИЈА - без формалног признања независности

Српски покрет обнове тражи усвајање нове државне стратегије према Косову, која би подразумевала дипломатску борбу за свестрану заштиту Срба и српске културне и верске баштине на Косову и Метохији, уз европске и међународне гаранције, признајући реалност да Србија од 1999. године нема суверенитет над Косовом и Метохијом и успостављајући свестране добросуседске односе са Косовом*, без формалног признања његове независности.